Jak korzystać z autouzupełniania w programie Word

Microsoft Word 2003 zawiera funkcję o nazwie „Autotekst”, która przechowuje często wpisywane frazy i zdania. Po rozpoczęciu wpisywania zapisanej frazy program Word aktywuje funkcję autouzupełniania, znaną również jako Autouzupełnianie, i wstawia całą frazę. Ta funkcja została usunięta z późniejszych wersji programu Word, co sugeruje, że Microsoft zastanawiał się nad jej użytecznością; ale może zaoszczędzić czas podczas wpisywania pewnych długich fraz tekstu. Na przykład prawdopodobnie często wpisujesz nazwę swojej firmy - dodaj wpis Autotekstu, a następnie Word wstawi nazwę firmy po wpisaniu jej pierwszych czterech liter.

1

Wpisz tekst, który ma wstawić autouzupełnianie. Na przykład wpisz „Ironfoundersson Inc.”

2

Podświetl tekst.

3

Kliknij „Wstaw” na pasku menu programu Word. Wybierz „Autotekst” i kliknij „Nowy”.

4

Kliknij „OK”, aby dodać tekst.

5

Zaznacz pole „Pokaż sugestie autouzupełniania”. Kliknij OK."

6

Wpisz „Żelazo” w dowolnym miejscu w dokumencie. Pojawi się tekst sugerujący, że chcesz wpisać „Ironfoundersson Inc.”

7

Naciśnij „Enter”, aby wstawić „Ironfoundersson Inc.” do dokumentu programu Word.