Jak znaleźć zdalny adres IP

Komputerom łączącym się z siecią TCP / IP, taką jak Internet, przypisywany jest adres IP, etykieta składająca się z 32-bitów i przedstawiana w notacji dziesiętnej z kropkami, na przykład 192.168.0.1. Komputery mają również nazwę hosta lub nazwę komputera złożoną ze znaków alfanumerycznych, co ułatwia użytkownikom identyfikację urządzenia. Jeśli musisz wykonać konserwację stacji roboczej w swoim biurze, ale nie pamiętasz adresu IP komputera, możesz użyć polecenia ping, aby przekonwertować nazwę hosta komputera na adres IP.

1

Kliknij „Start | Wszystkie programy | Akcesoria | Wiersz polecenia” lub kliknij „Start”, wpisz „cmd.exe” i naciśnij „Enter”.

2

Wpisz „ping” (bez cudzysłowów) w terminalu. Zastąp „” nazwą hosta stacji roboczej.

3

Naciśnij enter." Ping wyświetli adres IP zdalnej stacji roboczej wraz z wynikami zapytania.