Jak włączyć wtyczkę QuickTime w przeglądarce Firefox

Włączenie wtyczki QuickTime w przeglądarce Firefox to wygodny sposób na uzyskanie natychmiastowego dostępu do biznesowego wideo lub seminarium QuickTime na stronie internetowej bez uruchamiania wersji odtwarzacza multimediów na komputer. Aby automatycznie dodać wtyczkę QuickTime do przeglądarki Firefox, musisz zainstalować odtwarzacz QuickTime na swoim komputerze. Domyślnie wtyczka jest automatycznie włączana po zakończeniu instalacji programu QuickTime; jednak musisz najpierw ponownie uruchomić przeglądarkę, aby zmiany odniosły skutek.

Aktywuj wtyczkę QuickTime

Odtwarzacz QuickTime jest dostępny do bezpłatnego pobrania ze strony internetowej Apple (łącze w Zasobach). Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji, aby zainstalować program. Aby skorzystać z wtyczki, otwórz stronę internetową, na której znajduje się wideo QuickTime, aby wyświetlić zawartość strony internetowej. Jeśli chcesz zarządzać wtyczką, otwórz Menedżera dodatków przeglądarki Firefox, klikając przycisk „Firefox”, a następnie wybierając opcję „Dodatki”. Następnie możesz zarządzać wtyczką QuickTime, klikając ikonę „Wtyczki”, a następnie wybierając odpowiednią opcję z listy rozwijanej wtyczki QuickTime, na przykład „Poproś o aktywację”.