Jak uzyskać wartość kontrolną pola wyboru w programie Word

Word, popularny edytor tekstu firmy Microsoft, oferuje wiele funkcji edycji tekstu i dodawania obrazów do dokumentów. Program Word, często używany zarówno w domu, jak iw biurze, ma również funkcję, która umożliwia dodawanie formantów formularzy do plików. Z kolei dokument staje się interaktywną formą rozpowszechniania wśród innych i zbierania informacji. Jedno z tych narzędzi, pole wyboru, można dodać, aby umożliwić innym wybieranie z listy wstępnie sformatowanych odpowiedzi.

1

Uruchom program Word i otwórz dokument, do którego chcesz dodać kontrolkę pola wyboru. Upewnij się, że karta „Deweloper” jest widoczna w menu wstążki. Kliknij kartę „Plik” i wybierz „Opcje”, co spowoduje otwarcie osobnego okna. Wybierz kartę „Dostosuj wstążkę”. Kliknij menu „Dostosuj Wstążkę” i wybierz opcję „Karty główne”. Zaznacz opcję „Programista” i kliknij przycisk „OK”.

2

Kliknij raz w obszarze dokumentu, do którego chcesz dodać kontrolkę pola wyboru. Kliknij kartę „Deweloper” i znajdź grupę „Elementy sterujące”. Wybierz ikonę „Kontrola zawartości pola wyboru”, co spowoduje wstawienie kontrolki do dokumentu programu Word.

3

W razie potrzeby edytuj właściwości kontrolki pola wyboru. Kliknij pole wyboru. Kliknij zakładkę „Deweloper” i wybierz opcję „Właściwości”, co spowoduje otwarcie osobnego okna. Użyj dostępnych opcji, aby edytować właściwości, takie jak rozmiar, i kliknij przycisk „OK”.