Jak włączyć zintegrowane Wi-Fi w HP Pavilion

Niektóre modele komputerów stacjonarnych HP Pavilion są wyposażone w zintegrowaną łączność bezprzewodową. Ta wygodna funkcja pozwala łączyć się z siecią lokalną firmy i Internetem bez konieczności stosowania kłopotliwego kabla Ethernet. Domyślnie HP wyświetla małą ikonę połączenia sieci bezprzewodowej (nr 2) na pasku zadań obok zegara komputera. Żółta gwiazdka na ikonie oznacza, że ​​komputer wykrywa sieć, ale nie jest połączony. Jeśli ikona nie jest widoczna, funkcja sieci bezprzewodowej jest wyłączona, a połączenie sieciowe nie zostało skonfigurowane. Aby połączyć się z siecią, należy najpierw włączyć i skonfigurować funkcję sieci bezprzewodowej.

Włącz Wi-Fi i połącz się z istniejącą siecią

1

Kliknij przycisk „Start”, a następnie „Panel sterowania”. Kliknij opcję „Sieć i Internet”. Kliknij „Zmień ustawienia karty”.

2

Kliknij prawym przyciskiem myszy „Połączenie sieci bezprzewodowej” i wybierz z menu opcję „Włącz”. Użyj przycisku strzałki wstecz, aby powrócić do poprzedniego okna.

3

Kliknij „Połącz z siecią”.

4

Kliknij nazwę swojej sieci firmowej na liście i kliknij przycisk „Połącz”. Wprowadź hasło klucza bezpieczeństwa i kliknij „OK”.

Włącz Wi-Fi i skonfiguruj nową sieć

1

Kliknij przycisk „Start”, a następnie „Panel sterowania”. Kliknij opcję „Sieć i Internet”. Kliknij „Zmień ustawienia karty”.

2

Kliknij prawym przyciskiem myszy „Połączenie sieci bezprzewodowej” i wybierz z menu opcję „Włącz”. Użyj przycisku strzałki wstecz, aby powrócić do poprzedniego okna.

3

Kliknij opcję „Ręcznie połącz się z nową siecią”. Kliknij przycisk „Dalej”.

4

Wprowadź informacje o konfiguracji sieci firmowej. W polu „Nazwa sieci” wpisz identyfikator SSID sieci. Wybierz typ zabezpieczeń sieci i typ szyfrowania. Niektóre sieci biznesowe wykorzystują typy WPA-Korporacyjne lub WPA2-Korporacyjne, które przypisują różne klucze bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi w sieci (ref. 3). Jeśli nie znasz typu zabezpieczeń i szyfrowania sieci, zaloguj się do zaawansowanych ustawień bezprzewodowych routera lub skonsultuj się z technikiem biznesowym w celu uzyskania informacji.

5

Wpisz klucz bezpieczeństwa routera lub hasło sieci bezprzewodowej. Zaznacz pola „Uruchom to połączenie automatycznie” i „Połącz, nawet jeśli sieć nie nadaje”. Kliknij „Dalej”, aby połączyć się z siecią bezprzewodową.