Jak odwrócić obraz w programie Powerpoint

Dodawanie obrazów do prezentacji PowerPoint w małej firmie to jeden ze sposobów na zwiększenie profesjonalizmu i wizualnego uroku. Ale nie wszystkie obrazy są domyślnie zorientowane tak, jak chcesz. Może potrzebujesz strzałki skierowanej w lewo, ale jedyne, co masz, to obraz strzałki skierowanej w prawo. Odwrócenie obrazu w programie PowerPoint umożliwia utworzenie kopii lustrzanej lub odwróconej wersji oryginału. Możesz odwrócić obraz w poziomie lub w pionie.

1

Utwórz nową prezentację PowerPoint lub otwórz istniejącą.

2

Kliknij raz istniejący obraz lub wstaw nowy obraz do wybranego slajdu. Aby wstawić nowy obraz, kliknij „Wstaw”, a następnie wybierz „Obraz” z głównego menu PowerPoint.

3

Kliknij raz obraz, aby upewnić się, że jest aktywny. Dowiesz się, że jest aktywny, gdy zobaczysz osiem małych kwadratów wokół jego zewnętrznej krawędzi.

4

Kliknij „Format” w menu Narzędzia obrazu. W większości wersji programu PowerPoint można również dwukrotnie kliknąć obraz, aby wyświetlić wyskakujące okienko Format.

5

Wybierz „Obróć” z listy opcji w grupie Rozmieść w wyskakującym okienku Format.

6

Wybierz „Przerzuć w poziomie” lub „Przerzuć w pionie”, aby odwrócić obraz w żądany sposób.