Jak dodać siatki do arkusza programu Microsoft Excel

Linie siatki to coś więcej niż tylko dekoracja arkusza kalkulacyjnego Excel. Wyraźnie rozróżniając wiersze i kolumny arkuszy. Siatka może pomóc Ci lepiej czytać i rozumieć zawarte w niej dane biznesowe. Jeśli arkusz otrzymany od innego pracownika lub współpracownika nie ma siatki, możesz dodać ją za pomocą panelu wstążki WIDOK lub UKŁAD STRONY programu Excel.

1

Otwórz skoroszyt programu Excel, do którego chcesz dodać siatkę. Jeśli skoroszyt zawiera wiele arkuszy, wybierz kartę dla konkretnego arkusza, z którym chcesz pracować.

2

Kliknij panel wstążki „WIDOK” lub „UKŁAD STRONY”.

3

Zaznacz pole wyboru „Linie siatki”, aby wyświetlić siatkę.

4

Kliknij kartę panelu „UKŁAD STRONY”.

5

Zaznacz pole wyboru „Drukuj” w grupie wstążki Opcje arkusza. Umożliwia to wydrukowanie siatki wraz z danymi arkusza kalkulacyjnego.