Obliczenie dopłaty paliwowej

Dopłata paliwowa pozwala przenieść część kosztów paliwa na klientów. Dopłata zaczyna obowiązywać, gdy ceny paliwa przekroczą ustaloną wcześniej kwotę progową. Firmy przewozowe i przeprowadzkowe wykorzystują dopłatę paliwową jako sposób na zwrot wysokich kosztów paliwa. Każda firma ma własną metodę obliczania opłaty paliwowej. Wartość dopłaty paliwowej w dolarach zależy od ilości zużytego paliwa i liczby przejechanych kilometrów. Możesz użyć wzoru, aby obliczyć dokładną kwotę dopłaty lub oprzeć ją na przedziale cenowym za galon.

Po co pobierać opłaty za paliwo?

Ze względu na czynniki polityczne i związane z produkcją ceny paliw mogą się znacznie różnić; sama zmiana pór roku odpowiada za około 36 centów w cenie galonu benzyny, według amerykańskiej agencji Energy Information Administration. Kwestie geopolityczne lub przestoje w rafineriach mogą spowodować wzrost cen paliw. Chociaż poziom bazowy kosztów paliwa ostatecznie ustabilizuje się, nieoczekiwany wzrost może narazić Twoje finanse na niebezpieczeństwo, zwłaszcza jeśli Twoja firma jest w dużym stopniu uzależniona od samochodów dostawczych i innych pojazdów. Opłata za paliwo, dodawana do faktur klienta, przenosi część kosztów na klienta, pozwalając Twojej organizacji na szybkie zmiany cen paliwa.

Informacje o cenie paliwa

Amerykański Departament Energii monitoruje ceny benzyny i oleju napędowego w całym kraju. Agencja co tydzień publikuje na swojej stronie internetowej raport o detalicznych cenach paliw. Raport przedstawia koszt paliwa na podstawie średniej krajowej i według regionu. Możesz użyć dowolnej ilości. Załóżmy na przykład, że Twoja firma znajduje się w regionie wschodniego wybrzeża. Jeśli średnia krajowa cena paliwa wynosi 3,194 USD za galon, a średnia dla regionu Wschodniego Wybrzeża wynosi 3,243 USD za galon, do obliczenia dopłaty można użyć kwoty dla Regionu Wschodniego Wybrzeża.

Dodatkowe elementy przebiegu

Do obliczenia dopłaty paliwowej można wykorzystać rzeczywisty przebieg lub średni przebieg. Musisz także znać średnią liczbę kilometrów na galon dla swoich pojazdów. Jeśli chcesz wykorzystać faktyczny przebieg, musisz prowadzić dokładny i oddzielny dziennik dla każdego zadania. Całkowity rozliczany przebieg rozpoczyna się w momencie odebrania ładunku i kończy w momencie jego pozostawienia. Jeśli chcesz uniknąć obowiązków związanych z ewidencjonowaniem, użyj średniego przebiegu dla prac na tym samym obszarze.

Obliczanie zakresu dopłaty paliwowej

Korzystanie z przedziału cenowego opartego na całkowitej ilości zużytego paliwa eliminuje potrzebę obliczania dopłaty paliwowej dla każdego zadania. Załóżmy na przykład, że decydujesz, że dopłata ma zastosowanie, gdy cena paliwa osiągnie 3,00 USD za galon. Jest to próg lub kwota bazowa, powyżej której obowiązuje dopłata. Pobierasz dodatkowe 4%, gdy cena paliwa wynosi od 3,01 USD do 3,25 USD za galon. Jeśli koszt paliwa Twojego klienta wynosi 50 USD i pobierasz dodatkowe 4% dopłaty, kwota dopłaty wynosi 50 USD pomnożone przez 4%, czyli 2 USD. Wystawiłbyś klientowi rachunek w wysokości 52 USD.

Obliczanie wzoru dopłaty paliwowej

Aby skorzystać ze wzoru do obliczenia dopłaty paliwowej, od rzeczywistej ceny za galon odejmij kwotę progu paliwowego i podziel tę kwotę przez liczbę mil pojazdu na galon. W ten sposób otrzymasz kwotę dopłaty za milę. Na przykład odejmij kwotę progową 3 USD od rzeczywistej ceny 3,50 USD za galon, aby otrzymać 0,50 USD. Podzielić 0,50 USD przez cztery mile pojazdu za galon, aby uzyskać stawkę dopłaty paliwowej w wysokości 0,125 USD za milę. Jeśli przejechałeś 100 mil, Twój klient płaci dodatkową opłatę paliwową w wysokości 0,125 USD pomnożone przez 100, czyli 12,50 USD.