Jak zmienić kolumny w wiersze w programie Excel 2007

Jeśli kiedykolwiek wprowadziłeś długą listę danych biznesowych i zdałeś sobie sprawę, że potrzebujesz tych informacji w wierszu zamiast w dół kolumny, możesz skorzystać z funkcji Transpozycja programu Excel 2007, aby rozwiązać problem. Ta funkcja pobiera skopiowane dane kolumnowe i wkleja informacje do tej samej liczby komórek w wierszu. Istnieją jednak ograniczenia. Nie można wkleić transponowanych komórek do komórek, które nakładają się na skopiowaną kolumnę. Oznacza to, że nie możesz skopiować całej kolumny, klikając nagłówek kolumny i kopiując go do całego wiersza; zamiast tego musisz dokładnie skopiować tylko zakres danych.

1

Otwórz arkusz kalkulacyjny w programie Microsoft Excel 2007.

2

Kliknij pierwszy punkt danych w kolumnie, aby go zaznaczyć.

3

Przytrzymaj klawisz „Shift” i kliknij ostatni punkt danych na liście. Jeśli ten punkt daty nie znajduje się w tej samej kolumnie, podświetlisz dane w wielu kolumnach. Możesz to zrobić, ale transponowane dane zajmą tyle samo wierszy co wybrane kolumny.

4

Naciśnij klawisze „Ctrl-C”, aby skopiować dane.

5

Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, w której mają się pojawić transponowane dane, i wybierz opcję „Wklej specjalnie”. Ta wybrana komórka reprezentuje lewą górną komórkę, do której zostaną wklejone dane. Na przykład, jeśli skopiowałeś dane w komórkach od „A2” do „B10” i wybierzesz „C1” jako początkową lokalizację kopiowania, dane zostaną skopiowane w komórkach od „C1” do „K2”.

6

Zaznacz „Transpose” i kliknij „OK”, aby transponować dane.