Jak usunąć puste strony w programie Excel

Po skonfigurowaniu skoroszytu programu Microsoft Excel w celu tworzenia listy pracowników, obliczania marży lub śledzenia sprzedaży według regionu, aplikacja tworzy dokument z trzema osobnymi arkuszami. Każdy arkusz roboczy stanowi oddzielną stronę z własnym tytułem, macierzą komórek w wierszach i kolumnach oraz ustawieniami wyświetlania danych komórek. Możesz dodawać lub usuwać arkusze robocze i zmieniać domyślne zachowanie aplikacji podczas otwierania nowych plików, aby skonfigurować nowe skoroszyty z większą lub mniejszą liczbą arkuszy roboczych niż domyślne trzy.

1

Zmień domyślne zachowanie programu Microsoft Excel, aby otwierał więcej lub mniej niż trzy arkusze w każdym nowym dokumencie. Kliknij kartę „Plik” na wstążce programu Excel i wybierz opcję „Opcje”. Gdy otworzy się ekran Opcje, wybierz „Ogólne” z listy kategorii. W sekcji „Podczas tworzenia nowych skoroszytów” zmień ustawienie „Uwzględnij tyle”, wprowadzając liczbę arkuszy, które program Excel ma utworzyć w nowych plikach. Kliknij przycisk „OK”, aby zakończyć proces.

2

Dostosuj istniejący plik, aby zawierał tylko potrzebną liczbę arkuszy. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę, na której jest wyświetlany tytuł istniejącego arkusza, i wybierz opcję „Usuń arkusz”. Jeśli wolisz używać elementów sterujących na wstążce programu Excel do usuwania dodatkowych arkuszy, przełącz się do arkusza, który chcesz usunąć, i przejdź do karty „Strona główna” wstążki. Znajdź grupę Komórki i kliknij „Usuń”, aby otworzyć listę rozwijaną. Wybierz „Usuń arkusz”, aby usunąć bieżący arkusz.

3

Ukryj arkusz roboczy, którego nie jesteś pewien, że chcesz usunąć. Przejdź na kartę „Strona główna” na wstążce programu Excel i znajdź grupę Komórki. Kliknij strzałkę obok opcji „Format”, aby otworzyć listę rozwijaną. W sekcji Widoczność kliknij „Ukryj i odkryj” i wybierz „Ukryj arkusz”. Aby arkusz był ponownie widoczny, powtórz ten proces i wybierz „Odkryj arkusz” z listy Ukryj i odkryj.