Dodawanie tagów za pomocą edytora masy w serwisie Tumblr

Edytor masowych postów Tumblr umożliwia jednoczesną modyfikację kilku postów na blogu poprzez dodawanie lub usuwanie tagów postów. Ponieważ serwis Tumblr indeksuje tagi postów w celu wyszukiwania, użycie tagów do podsumowania treści postów może pomóc nowym czytelnikom w znalezieniu Twojego bloga. Jeśli utworzyłeś wiele postów na podobny temat, dodaj słowa lub frazy związane z tematem do wszystkich tych postów jednocześnie, używając Edytora Mass Post.

1

Przejdź do strony logowania Tumblr.com w przeglądarce. Wpisz swój adres e-mail i hasło, aby przejść do Panelu.

2

Kliknij tytuł swojego bloga u góry strony, a następnie kliknij opcję „Uruchom edytor masowych postów” po prawej stronie.

3

Kliknij posty, do których chcesz dodać tagi. Po kliknięciu posta Tumblr Mass Post Editor podświetla go i wyświetla znak zaznaczenia w prawym górnym rogu.

4

Kliknij przycisk „Dodaj tagi” u góry strony. Pojawi się nowe okno dialogowe.

5

Kliknij w oknie dialogowym i wpisz tagi, które chcesz dodać do wybranych postów. Umieść przecinek między każdym tagiem.

6

Kliknij przycisk „Dodaj tagi”, aby dodać tagi do wybranych postów.

7

Kliknij tytuł swojego bloga w lewym górnym rogu strony, aby powrócić do Panelu.