Jak zmienić wysokość i szerokość komórek w programie Excel

Po uruchomieniu programu Microsoft Excel wyświetlana jest dokładnie sformatowana siatka arkusza kalkulacyjnego, którą można rozpocząć wypełnianie. Każda komórka w domyślnym arkuszu kalkulacyjnym programu Microsoft Excel ma dokładnie taki sam rozmiar, jak wszystkie inne komórki w arkuszu kalkulacyjnym, czyli wiersze i kolumny w ekran. Arkusz kalkulacyjny nie jest jednak zablokowany. Możesz zmienić szerokość i wysokość komórki, aby położyć nacisk na określone informacje, dopasować rozmiary czcionek lub dodać spację do arkusza kalkulacyjnego. Excel nie pozwala na zmiany pojedynczych komórek; rozmiar działa w systemie koleżanek wierszowych lub kolumnowych.

1

Otwórz Microsoft Excel. Aby zmienić rozmiar komórki w istniejącym arkuszu kalkulacyjnym, kliknij kartę „Plik”. Kliknij „Otwórz”. Przejdź do arkusza kalkulacyjnego, aby zmienić, i kliknij dwukrotnie nazwę pliku.

2

Kliknij komórkę, którą chcesz zmienić. Zwróć uwagę na wyróżnioną literę kolumny u góry ekranu i numer wiersza po lewej stronie ekranu.

3

Kliknij małą linię po prawej stronie litery kolumny. Na przykład, jeśli komórka, którą chcesz zmienić, znajduje się w kolumnie D, kliknij małą linię między kolumnami D i E.

4

Przeciągnij linię w prawo. Zwiększa to szerokość komórki i wszystkich innych komórek w tej kolumnie. Przeciągnij linię w lewo, aby zmniejszyć szerokość komórki.

5

Kliknij małą linię między numerami wierszy, w których znajduje się komórka. Na przykład, jeśli komórka, którą chcesz zmienić, znajduje się w wierszu 4, kliknij linię między wierszami 4 i 5.

6

Przeciągnij linię w dół arkusza kalkulacyjnego. Zwiększa to wysokość komórki i wszystkich innych komórek w tym wierszu. Przeciągnij linię w górę, bliżej wiersza 3, aby zmniejszyć wysokość komórki.