Jak otworzyć pliki RAR chronione hasłem

Przesyłanie dużych plików przez sieć firmową lub Internet może wymagać znacznej ilości zasobów systemowych, co w zależności od sieci może skutkować obniżeniem wydajności współpracowników korzystających z sieci. Korzystanie z kompresji plików RAR może znacznie zmniejszyć to obciążenie, a jednocześnie umożliwia zabezpieczenie poufnych dokumentów, plików i danych firmowych i prawnych za pomocą ochrony hasłem. Chociaż zwiększa to bezpieczeństwo danych firmy, utrata hasła może utrudnić jego odzyskanie. Istnieją tylko dwa sposoby otwarcia pliku RAR zabezpieczonego hasłem - posiadanie hasła lub użycie oprogramowania do łamania zabezpieczeń w celu ustalenia hasła.

Z hasłem

1

Uruchom narzędzie do dekompresji plików RAR, takie jak WinRAR, RAR File Open Knife lub 7-Zip.

2

Otwórz plik RAR i wybierz funkcję wyodrębniania w narzędziu.

3

Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło do pliku.

4

Rozpakuj pliki zawarte w pliku RAR, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Bez hasła

1

Uruchom narzędzie do łamania RAR, takie jak RAR Password Unlocker, Atomic Password Recovery lub RAR Password Cracker.

2

Otwórz chroniony hasłem plik RAR w narzędziu.

3

Wybierz opcję rozpoczęcia „ataku siłowego”, systematycznego podejścia polegającego na wypróbowaniu wszystkich możliwych kombinacji haseł w celu wykrycia hasła.

4

Poczekaj, aż narzędzie przetworzy hasło. W zależności od złożoności hasła może to zająć tylko kilka minut lub może kilka godzin.

5

Skopiuj hasło przedstawione przez narzędzie do łamania zabezpieczeń po zakończeniu procesu.

6

Uruchom narzędzie do dekompresji RAR.

7

Otwórz plik RAR i wybierz funkcję wyodrębniania w narzędziu.

8

Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło do pliku.

9

Rozpakuj pliki zawarte w pliku RAR, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.